Når kroppen har problemer og du trenger hjelp

Forskning viser at omtrent 1 av 4 har til enhver tid langvarige plager med muskler og skjelett. De fleste av oss opplever plager med muskler, ledd eller skjelett en eller annen gang i løpet av livet. For noen kan det være kroniske smerter, eller kanskje har man pådratt seg en idrettsskade.

Idrettsskade

Når man driver med idrett, kan det være fort gjort å pådra seg en skade. Da er det viktig å lytte til kroppen og smertene. Ofte kan en skade bli verre av å belaste, og ikke minst uten behandling. Dersom man pådrar seg en skade som for eksempel et overtråkk, er det viktig å avslutte aktiviteten og ikke belaste foten mer. Deretter blir det viktig å oppsøke en profesjonell som kan hjelpe med å gjenopprette funksjonen slik at man fort kan komme seg tilbake.

Behandling

Idrettsskade, eller andre plager med muskler og ledd, kan bidra til redusert helse og livskvalitet. Det kan bidra til sykefravær og redusert evne til å arbeide. Slike plager er smertefulle og plagsomme. Da er det godt å vite at det finnes hjelp å få. Hos ulike klinikker kan du møte erfarne og kvalifiserte terapeuter som finner riktig behandlingform for dine plager. Du kan enkelt bestille en kiropraktor på nett for kartlegging og videre behandling.